Nye linjer i Vg1 på KG!

KG lanserer et nytt tilbud til motiverte elever som begynner i Vg1 til skolestart 2018. De kan velg mellom en realfagslinje og en samfunnsfaglinje i tillegg til de vanlige klassene.

Realfagslinjen KG-R er for deg som er veldig interessert i realfag og er litt ekstra motivert for å lære noe nytt. Vi tilbyr fag som gir deg en spennende skolehverdag med nye utfordringer og som skaffer deg et spesielt godt utgangspunkt for videre studier.

De fleste som tar denne linja har forsert matematikk 1T på ungdomsskolen. Dermed får elevene tilbud om å gå rett videre og ta matematikk R1 i Vg1 og matematikk R2 i Vg2. Elever som ønsker å søke seg til KG-R uten forsert matematikk på ungdomsskolen, tar matematikk 1T i Vg1.

Elevene på KG-R får tilbud om et ekstra programfag allerede i Vg1:

  • Programmering og modellering X – I dette faget lærer elevene grunnleggende programmering og bruker dette til å løse matematiske problemer. I tillegg lærer de å lage modeller av virkeligheten som videre kan «oversettes» til et dataprogram.
  • Teknologi og forskningslære X – Her driver elevene med praktisk arbeid hvor de både skal jobbe med teknologi (f.eks. båtbygging) og forskning.

Fordi elevene på KG-R har litt mer undervisning i Vg1, blir det mer tid til fordypning i Vg3, eller de kan velge ekstra fag som vi tilbyr på skolen. Her blir det altså ekstra valgmuligheter!

Samfunnsfaglinjen KG-S er for deg som enten har eller ønsker å utvikle et sterkt samfunnsengasjement.

Er du opptatt av hvordan verden fungerer, blir du opprørt av urettferdighet eller ønsker å forstå hvorfor mange konflikter i verden ikke snart blir løst, kan dette være veldig interessant for deg!

Sentrale tema for KG-S er solidaritet, bærekraft og internasjonale relasjoner. Timeplanen og læreplanen er den samme som for de andre Vg1-klassene, men KG-S skiller seg likevel ut. Vi ønsker nemlig å få til:

  • Ekskursjoner og spennende besøk
  • Mulighet til å hospitere, for eksempel hos frivillige organisasjoner
  • Elevene i klassen vil også være med i crew i KG-aksjonen
  • Spennende og tverrfaglige prosjekter knyttet til temaene solidaritet, bærekraft og internasjonale relasjoner
  • Klassen får ansvar for å arrangere debatter og aktiviteter som fremmer samfunnsengasjement på skolen.

KG har lange tradisjoner med et sterkt samfunnsengasjement. KGs elevaksjon er et tydelig eksempel på det. Nå kjører vi i gang KG-S for å gi engasjerte elever enda flere muligheter til å lære mer om verden rundt oss. Hvis du liker nye utfordringer, kan dette være en fantastisk mulighet for deg!