KG-S: Klassen for deg som er samfunnsengasjert!

Liker du samfunnsfag? Har du lyst til å lære mer om hvordan verden fungerer? Har du lyst til å gå i klasse med andre som også er interessert i det samme som deg? Da kan KG-S være tilbudet for deg!

Denne klassen passer for deg som er engasjert eller som ønsker å engasjere deg mer i samfunnet rundt deg. I S-klassen vil du lære mer om samfunnsfaglige spørsmål og utfordringer vi står overfor både lokalt og globalt. Klassen gjennomfører tverrfaglig arbeid og prosjekter omkring aktuelle samfunnsspørsmål, og drar på relevante ekskursjoner og besøk i løpet av skoleåret. Klassen har en ekstra undervisningstime i uken som brukes til faglig fordypning og ekskursjoner.

S-klassen følger vanlig studiespesialiserende programområde i tillegg til at du får du gode muligheter til fordypning i fag du interesserer deg for.

Dette er det første året vi har S-klassen, og vi spurte elevene om hvordan den første høsten har vært:

– Timeplanen og læreplanen er jo den samme som for de andre klassene, men KG-S er allikevel annerledes. Mange av elevene her elsker å diskutere, og det er høyt under taket. S-klassen har et kjempegodt klassemiljø, og mener selv at dette er fordi de er mer opptatt av menneskene og verden rundt seg. Det er trygt og fint å være i klasserommet, og alle skal kunne mene det de vil. Vi har jobbet med flere spennende tverrfaglige prosjekter.

Og er alle virkelig så samfunnsengasjerte og politisk interesserte? Nei, sier de selv, det er forskjell på engasjementet hos elevene i 1S. Felles er at alle liker SSØ-fag mye bedre enn realfag, og det er en god grunn til å ville være en del av denne gjengen.

Her er noen høydepunkter fra dette skoleåret:

  • Klassen var med i Crew under KGs elevaksjon.
  • Et viktig tverrfaglig tema har vært 22. juli. Vi besøkte 22. juli-senteret, jobbet med ulike tekster, så film og elevene skrev refleksjonsnotat.
  • Vi har hatt bærekraftuke på KG. Her jobbet elevene med naturfag, norsk og samfunnsfaglige temaer og besøkte Minitinget på Stortinget.
  • Mot jul sto Nobels Fredspris på timeplanen. Vi besøkte Nobels Fredssenter og fikk besøk av fredsforsker og medlem av Nobelkomitéen, Henrik Syse. Han fortalte om den spennende prosessen i forkant av en utdeling.
  • På våren hadde vi S-klasseuke med tema utenfor i Oslo. Klassen besøkte en skole for nyankomne flyktninger, lærte om prostitusjon i Oslo og var med og delte ut mat til fattige i Oslo.