Ny samfunnsfaglinje på KG: KG-S

Vi introduserer et nytt tilbud til motiverte elever som begynner i Vg1 til skolestart 2018. Vi starter opp KG-S for deg som enten har eller ønsker å utvikle et sterkt samfunnsengasjement.

Er du opptatt av hvordan verden fungerer, blir du opprørt av urettferdighet eller ønsker å forstå hvorfor mange konflikter i verden ikke snart blir løst, kan dette være veldig interessant for deg!

Sentrale tema for KG-S er solidaritet, bærekraft og internasjonale relasjoner. Timeplanen og læreplanen er den samme som for de andre Vg1-klassene, men KG-S skiller seg likevel ut. Vi ønsker nemlig å få til:

  • Ekskursjoner og spennende besøk
  • Mulighet til å hospitere, for eksempel hos frivillige organisasjoner
  • Elevene i klassen vil også være med i crew i KG-aksjonen
  • Spennende og tverrfaglige prosjekter knyttet til temaene solidaritet, bærekraft og internasjonale relasjoner
  • Klassen får ansvar for å arrangere debatter og aktiviteter som fremmer samfunnsengasjement på skolen.

KG har lange tradisjoner med et sterkt samfunnsengasjement. KGs elevaksjon er et tydelig eksempel på det. Nå kjører vi i gang KG-S for å gi engasjerte elever enda flere muligheter til å lære mer om verden rundt oss. Hvis du liker nye utfordringer, kan dette være en fantastisk mulighet for deg!