KG-S: Klassen for deg som er samfunnsengasjert!

Er du opptatt av hvordan verden fungerer? Hvor mye makt har egentlig Trump? Ønsker du å forstå hvorfor mange konflikter i verden ikke snart blir løst eller hvorfor det fortsatt finner mennesker som sulter i 2018? Da kan dette være tilbudet for deg!

KG er en skole med et sterkt samfunnsengasjement. Nå kjører vi i gang KG-S på Vg1 for å gi elever flere muligheter til å lære mer om verden rundt oss. KG-S er klassen for deg som ønsker å velge fordypning i SSØ-fagene (samfunnsfag, språk og økonomi) i Vg2 og Vg3. I Vg1 vil timeplanen og læreplanen være den den samme som for de andre Vg1-klassene, men vi vil ha et større fokus på solidaritet, bærekraft og internasjonale relasjoner. Dette fokuset vil dere merke gjennom:

  • Ekskursjoner og spennende besøk til relevante institusjoner og organisasjoner som for eksempel Amnesty, Kirkens bymisjon, Changemaker, asylmottak, Stortinget og Nobels fredssenter.
  • Mulighet til å hospitere hos en relevant ideell organisasjon
  • Spennende og tverrfaglige prosjekter knyttet til temaene solidaritet, bærekraft og internasjonale relasjoner
  • Klassen får ansvar for å arrangere debatter og aktiviteter som fremmer samfunnsengasjement på skolen.
  • KG-S klassen skal være med i crew under KGs elevaksjon. Det vil si at dere hjelper til å organisere og gjennomføre arrangementer i aksjonstiden som er de første ukene av skoleåret. Elevaksjonen er KGs innsamlingsaksjon og store stolthet. Gjennom en kjempeinnsats fra elever og lærere samler vi inn store beløp hvert år. Høsten 2018 vil pengene gå til noen av dem som trenger det mest på Madagaskar: En døveskole og fattige landsbyer.

Vi håper du vil søke KG-S skoleåret 2018/2019. Vi gleder oss til å se deg!