KG-R: Klassen for deg som er glad i realfag!

Liker du matte og naturfag? Gleder du deg til å fordype deg i realfagene? Har du lyst til å gå i samme klasse som andre med samme interesse? Da kan KG-R være tilbudet for deg!

Denne klassen passer for deg som er glad i realfag og ønsker å velge fordypning i realfagene i Vg2 og Vg3. Velger du R-klassen vil du få et mer realfaglig fokus allerede fra Vg1. I denne klassen vil det realfaglige bli viet større plass i undervisningen gjennom tverrfaglig arbeid, prosjekter, besøk og relevante ekskursjoner gjennom hele året. Klassen har en ekstra undervisningstime i uken som brukes til realfaglig fordypning.

R-klassen følger vanlig studiespesialiserende programområde i tillegg til at du får du gode muligheter til forsering og fordypning i fag du interesserer deg for. Som elev i R-klassen får du et fagtilbud som gjør deg spesielt godt forberedt på videre studier innenfor realfag!

I denne klassen får du jobbe med spennende temaer sammen med elever som også er interessert i realfagene. I år har vi hatt spennende tverrfaglige temaer som for eksempel en bærekraftig verden. Under bærekraftuka i høst jobbet vi med naturfag, norsk og samfunnsfag for å lære mer om flere sider av dette viktige temaet. Da var vi også med på NORADs lysvandring i Ekebergparken. Det var gøy!

Vi har gjort mye annet spennende også, for eksempel:

  • Vært med på astroshow med Knut Jørgen Røed Ødegaard som presenterte ny romforskning.
  • Fått besøk av en klimaforsker som har deltatt i FNs klimapanel. Han kunne svare på nesten alle spørsmålene vi hadde om klimautfordringen!
  • Vi hadde R-klassens realfagsuke. Timeplanen ble løst opp og elevene fikk en oppgave de jobbet med hele uken: Enten bygge solcellebil eller en katapult, programmere en satellitt i en colaboks, lage film om bioteknologi og etikk eller dissekere hjerteslag hos gris. Uken ble avsluttet med vitenskapsmesse med forskjellige kåringer til slutt.
  • Vi har også vært på besøk på skolelaboratoriet i biologi på UiO. Der prøvde vi oss som genforskere og testet DNA-prøver for den genetiske sykdommen cystisk fibrose.
  • Vi avslutter skoleåret med tur på Teknisk museum.

R-klassen er et fint sted å være hvis du liker realfag!