New York neste

Stemninga er til å ta og føla på. Det er storefri onsdag 11. februar, vi er på rom 401.

Kristina og Thomas skal til FN

Kristina og Thomas skal til FN

Fire elevar konkurrerer om tur til New York i regi av FN. To av elevane vinn. Ei veke i New York og ei veke i Canada. Det er Odd Fellow som står bak. Sju elevar i VG2 har levert inn eit essay med tema «Den gyldne leveregel i vår tid», fire av dei blei plukka ut til å ha ein presentasjon med same tittel.

Thomas får overrakt premien

Thomas får overrakt premien

Det er premiar til alle; dei som ikkje vinn tur til New York, vinn 500 kr kvar. Det er Nore Rachou og Sara Marie Håkonsen Trutt som stikk av med pengepremien. Dermed er spenninga utløyst; vinnarane av eit opphald på to veker i New York og Canada er Kristina Balciunaite og Thomas Skarbø. Premien har ein verdi på 35000 kr pr elev. Imponerte og glade medelevar og lærarar klappar og er stolte! God tur og lykke til!

Elever, lærere og representanter fra Odd Fellow

Elever, lærere og representanter fra Odd Fellow