Markedsføring og ledelse har hatt besøk

Lasse Heimdal

Lasse Heimdal

Markedsføring & ledelse-klassen har nylig hatt besøk av to eksterne foredragsholdere. Dag W. Stang fra OBC, the Online Backup Company, og Lasse Heimdal fra FRIFO, Friluftslivets Fellesorganisasjon fortalte om arbeidet deres med å markedsføre sine produkter.

Tekst: Henrik G. Abelson, Ida Steenfeldt-Foss og Sivert Berge

Foto: Ida Steenfeldt-Foss

Dag Stang fortalte om historien til selskapet, som på få år har gått fra gutterommet til et multinasjonalt selskap med flere titalls millioner i omsetning per år. Selskapet tilbyr datalagring over nettet for store og små bedrifter. Visste du at halvparten av alle bedrifter som opplever store datatap, går konkurs innen et år? Vi lærte mye om viktigheten av å ta backup og om hvorfor selgere går i dress.

Dagen etter hadde vi besøk av Lasse Heimdal som jobber som generalsekretær i Friluftslivets Fellesorganisasjon. Vi fikk et innblikk i hvordan man som en frivillig organisasjon kan jobbe med politisk markedsføring. Visste du at norsk idrett er sponset med over 150 milliarder kroner i året, mens FRIFO kun får 28 millioner? Lasse snakket om viktigheten av media, og hvordan man kan bruke massemedier for å få frem sitt budskap.

Dag Stang

Dag Stang

En ting begge foredragsholderne var tydelige på, var at markedsføring handler like mye om idéer som penger. Vi fikk to praktiske eksempler på at det

ikke er alt man kan lære i klasserommet. Sosial intelligens, kreativitet og viljestyrke er noen av karakteristikkene som en i arbeidslivet kan dra nytte av.Takk for spennende og lærerike besøk!