Mangfoldig feiring

Tradisjonelt og stilig. Innholdsrikt og ordentlig. Morsomt og variert. 17. mai-samlingen på KG ble også i år markert med skolegården full av festkledde folk som deltok i et mangfoldig program. Dagens hovedtaler, Ingvild Bjørnøy Lalim, KG-russ i år, rettet blikket både bakover mot forbilder og helter, men var samtidig ikke redd for å gi oss noe dagsaktuelt å tenke på.

Som lærer på skolen fikk jeg en følelse av å ta del i noe med skikkelig substans. Hva fikk jeg da? La meg ta det systematisk:

1. Jeg fikk høre en glimrende hovedtale der jeg ble minnet om norske helter som de 112 Eidsvolds-mennene. Deres arbeid med grunnloven i 1814 er jo selve grunnlaget for at vi feirer friheten og 17. mai. Samtidig utfordret Ingvild oss på aktuelle spørsmål som for eksempel papirløse flyktninger.

2. Jeg fikk høre Templet Hornorkester Frelsesarmeen som flere år har stilt opp og spilt feiende flott både på skoleplassen og i selve toget.

3. Jeg ble minnet på at å feire nasjonaldagen og norske verdier også innebærer et ansvar for mennesker i andre verdensdeler som ikke har det så godt som oss. Leder av høstens misjonsaksjon, Astrid Rø i 2 D, holdt en flott appell om å delta i og støtte aksjonen.

4. Jeg fikk høre KG Singers under ledelse av Marit Bjørkøy fremføre tre nydelige sanger. Og da tittet solen også fram.

5. Jeg fikk se og høre elever fra 10 D som fremførte sitt eget innslag «Mangfoldig feiring». Hver person i opptrinnet hadde en typisk 17. mai-rolle. Vi lo så vi nesten knakk sammen.

6. Jeg fikk høre leder av KGVenner, Svein Erik Engebretsen, holde appell med informasjon om venneforeningen, hva KGVenner gjør og at man mer enn gjerne tar imot nye medlemmer slik at KGVenners gave til skolen i forbindelse med 100-årsjubileet i 2013 kan bli så stor som mulig.

Takk til alle som bidro og gjorde dette til en flott stund!