Lektor2 med hjelm

Lurer du noen gang på hvordan søppelet blir sortert til slutt? Hva gjør de med varmen de får ut av forbrenningen av noe dette søppelet? Dette kan 1B og 1E svare på.Lektor2

Tekst og foto: Mari Bryn Damsgård

Disse klassene er nemlig med i prosjektet Lektor2 som er et tilbud fra Naturfagssenteret. Det er satt i gang for å øke interessen rundt realfag hos elever på videregående skole. På KG er 1B og 1E med i prosjektet i naturfag.

Tema er bioenergi og gjenvinning, og de to klassene har besøkt Energigjenvinningsetaten og Hafslund fjernvarme. Her fikk elevene lære mer om hva de to enhetene driver med, hvordan de jobber og hvordan de samarbeider. Klassene fikk også en omvisning, og det med hjelm!

Her fikk de blant annet se EGE sin fancy søppelposesortering og hvordan pellets blir brent og varmen utnyttet hos Hafslund. Varmen fra forbrenningen blir sendt som fjernvarme rundt i Oslo og blir blant annet brukt som varmekilde på mange skoler.

Klassene var fornøyde med besøkene den kalde men lærerike vinterdagen. Det var fint å se konkrete eksempler på det elevene har holdt på med i klasserommet, men høydepunktet var hjelmen, uten tvil!