Ledig stilling

Ledig undervisningsstilling i engelsk, musikk og KRLE.

Kristelig Gymnasium ønsker å tilsette en lærer i årsvikariat i inntil 100% så snart som mulig.

 • Undervisning i fagene engelsk, musikk og KRLE på 10. trinn samt engelsk i VG1
 • Kontaktlæreransvar på 10. trinn

Vi ønsker primært å tilsette en lærer som har undervisningskompetanse i alle tre fagene, men en deling av stillingen kan også bli aktuelt.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole eller universitet
 • Pedagogisk utdannelse og erfaring

Personlige egenskaper

 • Du har god faglig kompetanse, er engasjert og har oppdaterer deg pedagogisk
 • Du bidrar til å skape et tett team rundt elevenes læring og sosiale utvikling
 • Du har et positivt elevsyn og god kompetanse i relasjonsbygging og klasseledelse
 • Du er ambisiøs på elevenes vegne og setter elevenes læringsutbytte i fokus
 • Du tar utgangspunkt i elevenes ferdigheter og kompetanse når du planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisningen din
 • Du samarbeider godt med både kolleger og foresatte og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du identifiserer deg med skolens verdigrunnlag

 Vi tilbyr

 • Engasjerte og høyt kompetente kolleger i et inkluderende arbeidsmiljø
 • Engasjerte og motiverte elever
 • Engasjerte og positive foresatte
 • Tydelig ledelse med forventning om kvalitet i læringsarbeidet
 • Lønn basert på utdanning og ansiennitet etter gjeldende regler og avtaler
 • En spennende skole som både bevarer og fornyer

Skolen tilbyr lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende stillinger i offentlig skole.

Tiltredelse snarest.

Søknadsfrist snarest, senest 1. september 2016.  Søknad gjøres gjennom skjemaet her .

I søknaden som du laster opp i skjemaet forteller du om deg selv, din utdanning, undervisningserfaring og interesser, samt hvorfor du søker stilling ved KG. Skolen ønsker å tilsette lærere som identifiserer seg med skolens verdigrunnlag og ønsker å fremme skolens kristne mål.

Oppgi referanser. Vitnemål og attester leveres på forespørsel. Ved ansettelse kreves politiattest.

Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til ass. rektor Lars B. Holm, telefon 23196440.