KRIK-leder?

Andreas Orset, tredjeklassing, russ, Etiopia-farer og ikke minst KRIK-leder på KG forteller at KRIK KG trenger nye ledere.

Hva er egentlig KRIK, Andreas?

KRIK står for Kristen idrettskontakt, og er en kristen ungdomsorganisasjon som ønsker å kombinere idrett og kristen tro. KRIK er en stor organisasjon med i overkant av 14 000 medlemmer, og kontakten med disse foregår stort sett gjennom leirer og lokallag. På KG er KRIK KG et slikt lokallag.

Hva er spesielt med KRIK på KG?

At KRIK KG er et tilbud for ungdomsskoleelever, ledet av oss på videregående er litt uvanlig. Jeg tror det er med på å styrke oss som lokallag. Vi er alle knyttet til samme skole og blir kjent på tvers av klassetrinn. For deltakerne kan det være fint at lederne faktisk bare er et par år eldre. Vi forstår hverandre bedre og har det veldig gøy sammen.

Hvor lenge har du vært leder?

Jeg har nå vært med i KRIK KG i snart seks år. På ungdomsskolen var jeg deltaker, og så snart jeg startet på videregående, ble jeg leder. Gjennom de tre årene på videregående har jeg fått være med og lede lokallaget gjennom min rolle som hovedleder i KRIK KG.

Hva gjør dere på samlingene?

KRIK KG samles hver fredag etter 6. time. Stort sett er vi i nye gymsal hvor vi leker og koser oss. I aktivitetsbolken driver vi med fysisk aktivitet, idrett og lek, mens vi går over til en andaktssamling mot slutten av lokallagstreningen. Da er det en leder som holder en liten andakt og vi spiser kake og drikker saft.

Stemmer det at mottoet til KRIK er «For det er i ham vi lever, beveger oss og er til»?  Hvor kommer dette sitatet fra, og hva menes med det?

Dette er et bibelvers som er tett knyttet opp til KRIK som organisasjon og har blitt brukt i blant annet leirsangen på Arena 2006. For en organisasjon hvor idrettsglede, trosglede og livsglede er i sentrum passer nettopp dette bibelverset fra apostlenes gjerninger 17:28 veldig bra, men det er likevel ikke KRIKs motto. Det er nemlig: ”KRIK ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet. ” Det er ikke så mange år siden jeg selv var i ungdomsskolealder, og vet at det ikke alltid er gøy å gå i kirken. Derfor synes jeg det er viktig å ha et tilbud der ungdom kan få et positivt syn på kristent felleskap. Vi er på mange måter et lavterskeltilbud, som er en inngangsport til et kristent liv.

Har det vært gøy å være leder? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Å være leder i KRIK KG er lærerikt og ikke minst gøy. Man utvikler seg som leder i trygge omgivelser hvor det er mange hyggelige folk som ønsker det beste for deg. Det jeg synes har vært morsomst må være å dra på tur med lokallaget. Vi har hatt flere turer til Hafjell og Nordmarkskapellet. Det er veldig morsomt å være sammen med så mange gode venner og deltakere.

Hvilke kvalifikasjoner synes du en KRIK-leder skal ha?

En KRIK-leder bør være en positiv, hyggelig og arbeidsom person. En trenger ikke være god i idrett, eller supersporty. I KRIK KG trenger vi forskjellige personer til forskjellige oppgaver. Og med mange forskjellige personer kan vi møte flest mulige deltakere. KRIK KG skal være en plass hvor alle kan være sammen og ha det gøy!

Hvorfor vil du anbefale å bli KRIK-leder?

Jeg vil si det er særlig to grunner til at videregående elever bør bli KRIK ledere. For det første er det veldig god ledertrening. Man blir en god aktivitetsleder, noe som kommer godt med i mange situasjoner senere i livet. Dessuten kommer man inn i et kjempebra miljø med snille og engasjerte mennesker.

Hvordan kan man melde seg til dette?

Det ligger nå en liste i skranken hvor elever i 10. klasse og 1.-2. klasse kan melde seg på. Du kan også sende en melding til meg på 93829158. Når du har skrevet deg på listen, vil det bli gruppeintervjuer hvor dere kan stille spørsmål og jeg kan høre litt om hvorfor dere har lyst å bli leder i KRIK.