Kr. 894. 103.-

Årets misjonsaksjon er tilendebrakt, og sjekken som i går kveld ble overrakt Normisjons generalsekretær Rolf Kjøde lød på kroner 894.103.

Aksjonen er tilendebrakt, men pengene har ennå ikke helt sluttet å komme inn, og i skrivende stund er beløpet på over 900.000 kroner. Nok en gang rekord, det innsamlede beløp blir høyere for hvert år.

Gårsdagens aksjonsfinale i Storsalen ble også en flott avslutning på aksjonen. Arrangementet ble elegant ledet av konferansierene Josefine Ekeri fra 3A og Maria Grün fra 3C. Aksjonskomiteen, under ledelse av Henriette Sæther fra 3A, hadde nedlagt et stort arbeid for å gjøre kvelden minnerik og sørget for mange bidrag. Det som kanskje var mest interessant for andre enn elevene var reprisen på elevforedraget om aksjonen. Her fikk også foreldre og andre utenforstående god rede på hva prosjektet går ut på, og hvorledes de innsamlede pengene vil bli brukt.

I tillegg til avsløringen av selve innsamlingsbeløpet, ble også de individuelle utmerkelsene premiert. Årets beste klasse var 9D med hele 66.000 kroner. Det er første gang samme klasse to år på rad har samlet inn flest penger. Nok en rekord, og de har allerede bestemt at 10D skal være beste klasse neste år. Ambisjoner er viktige!

Blant enkeltelevene var det Kjell Ivar Tungland som hadde vært ivrigst med bøssa og samlet inn hele 11.117 kroner. På spørsmål om hvordan han hadde klart å samle inn så mye penger, svarte han at han bare hadde spurt veldig mange. Han går selvfølgelig i 9D. Kjell Ivar ble tett fulgt av Christine Tybring-Gjedde fra 9B og Kathrine Simpson fra 3D.

Aksjonsløpet innbrakte nærmere 80.000 kroner. Også her ble det gjort krus på enkeltelever. Marie Unsvang fra 1C løp inn den største summen, rundt 8.000 kroner. Jacob Andersen i 8C hadde flest sponsorer med 116, mens Martin Sahlén, som vitterligen går i 2A, var raskest på første runde.

Kreativitetsprisen gikk til Banglaboys, et band bestående av Olav Berge, Håkon Solvang og Øivind Bendik Skraastad, alle fra 1C. I denne avdelingen var konkurransen hard, både trimgruppe og sjonglører utfordret, men det ble gutta fra 1C som trakk det lengste strået.

Det endelige beløpet fra KG-aksjonen vil bli opplyst ved en senere anledning. Til slutt en stor honnør til Kristin Måge Areklett og Olav Neset som har motivert aksjonskomitéen som igjen har motivert elevene til å gjøre en slik kjempeinnsats for fattige mennesker på den andre siden av jordkloden.