KG Alumni og Venner

Her er styret i KG Venner og Alumni. Foran fra venstre: Herman Kløvstad Lous elevrepresentant, Ingrid Bjørdal, leder; Mille Marie Seland, elevrepresentant. Bak fra venstre: Lars Olav Sørensen, sekretær; Svein Erik Engebretsen, styremedlem; Marit Gaupås, FAU-representant; Egil Hogna, styremedlem; Anette Løken Jahr, styremedlem; Line Wermundsen Mork, representant for de ansatte; Jennifer Brooks Varino, FAU-representant

KG Alumni og Venner bygger videre på den fantastiske arven fra KGVenner, men ønsker som alumniforening å nå ut til flere.

Aktivitetene til foreningen vil dreie seg om

  • å legge til rette for å bygge nettverk slik at avgangselever får hjelp til å holde kontakt med hverandre og med skolen
  • økonomisk og ideologisk støtte til skolen
  • å holde tidligere elever og venner informert om skolen

Frivillighet er viktig for KG, som i alle år har opplevd støtte fra venner av skolen i forskjellige former. Det har vært mødreforeninger, misjonsforeninger, prosjektgrupper og altså KGVenner, for å nevne noen. Dette ønsker KG Alumni og Venner å videreføre og tror at foreningen vil kunne få stor betydning for skolen og for den enkelt elev.

Foreningens kontonummer er 7058.05.81755, VIPPS 73710

Bli medlem!
Har DU vært elev ved KG?  Da vil vi svært gjerne ha deg med i nettverket.  Bruk denne lenken.