KG Alumni og Venner

1.rekke fra venstre: Helene Kvarstein Magnus (varamedlem, rep fra skolen), Egil Hogna (styreleder), Nora Bregård Andresen (varamedlem), Hewan Negassi (styremedlem). 2.rekke fra venstre: Eilif Tanberg (styremedlem, rep fra elevene), Maria Kræmer (varamedlem, rep fra elevene), Svein Erik Engebretsen (styremedlem), Ole Henrik Bjørge (varamedlem) 3.rekke fra venstre: Line Wermundsen Mork (styremedlem, rep fra skolen), Arnt Jerpstad (varamedlem, rep fra FAU), Sveinung Skolt (styremedlem, rep fra skolens styre). Ikke tilstede: Anne Marit B. Flugstad (styremedlem, rep fra FAU), Espen Hasle (varamedlem, rep fra skolens styre)

KG Alumni og Venner ble stiftet på årsmøtet i KG Venner den 8.februar 2017.    Rent formelt er dette gjort som en navneendring av eksisterende forening.

KG Alumni og Venner bygger videre på den fantastiske arven fra KGVenner, men ønsker som alumniforening å nå ut til flere.

Aktivitetene til foreningen vil dreie seg om

  • å legge til rette for å bygge nettverk slik at avgangselever får hjelp til å holde kontakt med hverandre og med skolen
  • økonomisk og ideologisk støtte til skolen
  • å holde tidligere elever og venner informert om skolen

Frivillighet er viktig for KG, som i alle år har opplevd støtte fra venner av skolen i forskjellige former. Det har vært mødreforeninger, misjonsforeninger, prosjektgrupper og altså KGVenner, for å nevne noen. Dette ønsker KG Alumni og Venner å videreføre og tror at foreningen vil kunne få stor betydning for skolen og for den enkelt elev.

Foreningens kontonummer er 7058.05.81755, VIPPS 73710

Bli medlem!
Har DU vært elev ved KG?  Da vil vi svært gjerne ha deg med i nettverket.  Bruk denne lenken.