Kalender

Last Refresh time unexpectedly not available

august, 2018

20. august

 Første skoledag

23. august

 Kick-off for elevaksjonen i storefri

27. august

12:30-14:00
Fest for Vg1

28. august

12:30-14:00
Fest for 8.trinn

31. august

 Aktivitetsdag

september, 2018

05. september

12:00-13:00
Aksjonsløp

13. september

 Aksjonsdag

24. september

 Leirskole Vg1 pulje 1

25. september

 Leirskole Vg1 pulje 1

26. september

 Leirskole Vg1 pulje 2
 Leirskole Vg1 pulje 1

27. september

 Leirskole Vg1 pulje 2

28. september

 Leirskole Vg1 pulje 2

oktober, 2018

01. oktober

 Høstferie

02. oktober

 Høstferie

03. oktober

 Høstferie

04. oktober

 Høstferie

05. oktober

 Høstferie

22. oktober

 Studieturer Vg2 og Vg3

23. oktober

 Studieturer Vg2 og Vg3

24. oktober

 Studieturer Vg2 og Vg3

25. oktober

 Studieturer Vg2 og Vg3

26. oktober

 Studieturer Vg2 og Vg3

29. oktober

 10. trinn til Polen

30. oktober

 10. trinn til Polen

31. oktober

 10. trinn til Polen

november, 2018

01. november

 10. trinn til Polen

02. november

 10. trinn til Polen

03. november

 10. trinn til Polen

04. november

 10. trinn til Polen

05. november

 10. trinn til Polen

desember, 2018

15. desember

17:00-18:00
Julesangaften 2018

21. desember

 Juleferie

22. desember

 Juleferie

23. desember

 Juleferie

24. desember

 Juleferie

25. desember

 Juleferie

26. desember

 Juleferie

27. desember

 Juleferie

28. desember

 Juleferie

29. desember

 Juleferie

30. desember

 Juleferie

31. desember

 Juleferie

januar, 2019

01. januar

 Juleferie

02. januar

 Juleferie

31. januar

16:00-20:00
Åpen Dag

februar, 2019

18. februar

 Vinterferie 

19. februar

 Vinterferie 

20. februar

 Vinterferie 

21. februar

 Vinterferie 

22. februar

 Vinterferie 

mars, 2019

05. mars

 Vinteraktivitetsdag