Jubilanter

50-årsjubilantene i 2017

Skolen og KG Alumni og venner inviterer til samling for 25- og 50-årsjubilanter hvert år.

Samlingen finner vanligvis sted første lørdag i september. Høsten 2018 er datoen lørdag 1. september, klokken 12.00.