Opptak

Videregående

Søknader

Søknadsskjemaer for neste skoleår legges ut etter jul, med søknadsfrist 1.mars.

Inntaket blir basert på vitnemål som ettersendes i juni.  Svar på inntak blir gitt i begynnelsen av juli, på samme tid som det offentlige inntaket.

For utfyllende veiledning om søkeprosessen, se “Søke VGS”.

Se forøvrig skolens inntaksreglement.

Ungdomsskolen

Søknadsfrister

Søknadsfrist til 8. trinn er 1. mars det året elevene går i 7. klasse.

En lenke som skal besvares er sendt dem som har fått plass,  de øvrige har fått epost med beskjed om at de står på venteliste.

Søknadsfrist til 9. og 10. trinn er 1. mai.
Det opprettes ikke nye klasser på disse trinnene, og skoleplass kan derfor bare tilbys dersom noen av dagens elever slutter.

Ingen søknader behandles før etter fristens utløp.

Se for øvrig skolens inntaksreglement.