Bibliotek

Skolens bibliotek ligger i lyse lokaler i hovedbygget, rett inn fra skolegården. Det er åpent i skoletiden og på ettermiddagen, 7.30-18.00. Trenger du hjelp til å finne noe i biblioteket er biblioteket betjent 9.00-16.00

I biblioteket kan du låne bøker, lydbøker og filmer. Skolebeviset fungerer som lånekort. Lånetid er én måned. Det finnes også blader og aviser som kan leses på biblioteket.

I biblioteket kan elevene sitte og jobbe med oppgaver eller lese. Enten ved bordene i biblioteket, eller i ro og fred på stille-lesesalen.

Datamaskinene på biblioteket kan benyttes til skolearbeid av elevene i skoletiden.

Du kan søke i skolens katalog for å finne hvilke bøker som finnes på biblioteket. Skolen låner ut skolebøker. Disse lånes ut på starten av skoleåret. Trenger du låne skolebøker i løpet av året, kan disse lånes tirsdager i midttimen på Ugla.

Bibliotek-katalogen

Boklister 2021-2022

Bokliste 8.trinn

Bokliste 9.trinn 

Bokliste 10.trinn 

Bokliste Vg1

Bokliste Vg2  

Bokliste Vg3