Informasjon til våre elever på 10.trinn og deres foresatte

Søking til videregående opplæring

 

Det er flere nettsider som er svært gode, med informasjon om videregående opplæring.

Bruk gjerne disse sidene, hvis du ikke er kjent med dem allerede.

 

Her får du svar på det meste:

www.vilbli.no og www.utdanning.no og https://www.kg.vgs.no/videregaende-skole/radgivning/

 

Informasjon om spesielle inntakskrav og tilleggspoeng finner du på www.samordnaopptak.no

 

Beskrivelse av læreplaner og faginnhold finner du på www.utdanningsdirektoratet.no

 

Poenggrenser for 2017-18 med inntak til Vg1 i Oslo ser du her:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/videregaende-skole/poenggrenser-videregaende-skoler/

 

Åpen dag er muligheten dere har til å besøke videregående skoler. En oversikt ligger i heftet elevene har fått tidligere, eller for hver enkelt skole på nettet.

KG sin Åpen dag er 29.januar med informasjonsmøte for VGS,  guidet tur og mulig møte med faglærere.   Arrangementet foregår fra klokken 15.00-20.00

 

For Akershus: http://www.akershus.no/ansvarsomrader/opplering/videregaende-skole/videregaende-skoler/

 

Søknad til videregående skole

Her på skolen får hver enkelt 10.klasse en skoletime hver, på datarom, til å søke videregående skoler. Rådgivere er til stede sammen med kontaktlærer. Dette gjøres på skolen i løpet av uke 5 og 6. Til denne timen MÅ elevene ha med seg Min ID.

NB! Brevet tilkommer dere i postkassen, eller at eleven har mottatt Min ID tidligere via «frikort».

Skolen, KG, har ingenting med den forsendelsen å gjøre. Hvis Min ID ikke kommer i januar, kan dere kontakte minid@difi.no / 800 30 300 (8-17) alle hverdager.

 

Søknadsfrist: 1.mars 2018 

Portalen åpnes medio januar.

https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo?cmd=VgsFnrLogin

Dere kan selvsagt søke med barnet deres hjemmefra, uavhengig av søking her på skolen. Det er den siste søkingen og utfylling av skjema, digitalt, som gjelder.  Innen 1.mars 2018.

KG ettersender elevenes karakterer etter avsluttet 10-årig grunnskole, til aktuell inntaksskole, i juni 2017.

 

For søking til KG eller andre private skoler, se hjemmesidene.

KG har skjema på hjemmesiden, aktivt i løpet av januar. Du trenger ikke å sende med karakterene til KG. De ligger i arkivet.

Som KG-elev i ungdomsskolen får du med deg 0,5 karakterpoeng tillegg når du søker KG Videregående.

 

Andre private skoler krever søknad med karakterene fra termin 1 (julekarakterene). Be om utskrifter hos ass rektor i ungdomsskolen  Lars Børge Holm.

 

  

Oppsummert:

  1. Frist for søking til videregående skole er 1.mars.
  2. Elevene må ta med Min ID-brevet.
  3. Elektronisk søkeskjema for KG blir å finne på hjemmesiden i januar.

Gode samtaler fremover kan gjøre en stor forskjell. Åpen dag er verdt  å benytte,  på KG 29.januar og eller andre skoler.

 

 

Kontakt gjerne yrkesrådgiver i ungdomsskolen Anne Helene Jølstad     ahjolstad@kg.vgs.no