IT på KG

PC-ordning på KG

Ved skolestart i VG1 på KG så kan man velge selv hva man gjør for å benytte PC/Mac på Videregående.

Dette er de to alternativene vi tilbyr.

  1. Ta med egen PC/Mac (Vi tillater ikke bruk av iPad eller Chromebook til undervisning)
  2. Leie en subsidiert PC fra Kristelig Gymnasium.

Ta med egen PC/Mac

Hvis man tar med egen PC/Mac så er det eneste kravet at denne maskinen du tar med er i god stand, og at den holdes oppdatert, og med nødvendig programvare installert.

Vi godtar ikke iPad eller Chromebook som godkjente maskiner til skolebruk. Grunnlaget for dette er fordi de klarer ikke dekke behovene man har i de ulike undervisningssituasjonene våre.

Ved skolestart blir man også godt informert om hvordan man får tak i nødvendig programvare til undervisningen.

Leie en subsidiert PC fra Kristelig Gymnasium.

Ønsker man leie en subsidiert PC fra Kristelig Gymnasium er dette også mulig. Dette er en maskin dere da leier til den tilsvarende summen av utstyrsstipendet dere mottar fra lånekassen, pr 2023 på 1196,-/år. Maskinen leies gjennom skolegangen frem til VG3 etter fullført skolegang eier elevene maskinen selv.

Vi tilbyr kun en maskin og dette er en Lenovo av typen E14. Spørsmål rundt PC kan henvendes til kg_itavdeling@kg.vgs.no.

Hvis man slutter før fullført skolegang i VG3 så er ordningen for leie PCer slik.

VG1 – Må leveres tilbake til IKT

VG2 – Kan kjøpes ut ved å betale de 2 resterende fakturaene.

VG3 – Kan kjøpes ut ved å betale resterende faktura.