Hvordan er førsteinntrykket?

Hvordan er det å begynne på KG i VG1 når man ikke har gått her på ungdomsskolen? Er det som forventet? Er det lett eller vanskelig å bli kjent med nye mennesker? Redaksjonen har tatt seg en prat med noen av våre nye elever.

Erik i 1 E tror han kommer til å trives godt på KG. Skolen er omtrent som jeg hadde forventet, i hvert fall foreløpig, sier han. – Det er faktisk lettere å komme i kontakt med andre elever enn det jeg hadde trodd. Og så skjer det så mye i friminuttene. Erik sier videre at det er litt uvant i forhold til den ungdomsskolen han gikk på å bytte rom så ofte. Men han presiserer raskt at dette ikke er noe problem. – Man blir jo fort vant til det.

Victoria, Kari, Thea og Fredrikke, alle i 1 A, er enige om at i livet på KG blir det «mye sosialt». Jeg synes allerede vi har blitt gode venner, sier Thea. – Det sosiale er bedre enn forventet, sier Fredrikke. – Men er dere flinke til stadig å prate med nye folk, spør redaksjonen. Victoria mener de er det. -Alle er åpne og imøtekommende, og det gjelder jo oss selv også, sier hun.

Jentene er også enige om to andre ting. De har registrert at det ikke er like mange gutter som jenter i de fleste klassene, for å si det litt forsiktig. Men om det kjønnsmessig er en viss ubalanse, mener de allerede å ha sett at det rent faglig er et jevnere nivå innad i klassen enn det de er vant til fra ungdomsskolen.