Her er det nye elevrådsstyret!

Elevrådet

Dette er altså det nye styret i elevrådet. De er klare for et år med full innsats for elevenes beste her på skolen. De har kontor rett ved auditoriet i Hovedbygget, og er klare for å høre hva du tenker om skolen.

Dette er styremedlemmene:

Elevrådsleder – Eilif Tanberg ( i midten foran)

Nestleder – Hassan Nawaz (til venstre foran)

Styremedlem: Iben Flandorfer (i midten bak)

Styremedlem: Christian Osmundsen (til høyre bak)

Styremedlem: Nayana Syed (til venstre foran)

Økonomiansvarlig: Olav Aasberg (til venstre bak)

 

Vi ønsker det nye elevrådsstyret lykke til!