Har du lyst til å prøve deg?

Nå er vi på jakt etter fire elever i Vg3 som vil representere KG i årets norske sesjon av Det europeiske ungdomsparlamentet (EUP). Er du en av dem? Meld deg på i skranken.

Hva er EUP?

Dette er et skoleprogram der elever møtes for å diskutere utfordringer i samfunnet i Norge, Europa eller resten av verden. Før sesjonen forbereder elevene seg på temaer de har fått oppgitt på forhånd. Sesjonen varer tre dager. Den første dagen blir elevene delt inn i komiteer og bruker resten av dagen på teambuilding.

Dag nummer to går med til komitearbeid for å finne ut hva problemene går ut på i temaet til gruppa og til å finne løsningsforslag. Den siste dagen er det generalforsamling der forslagene blir tatt opp til debatt. Les om de fire KG-elevene som kom videre til Zagreb i fjor.

Innsatsen din i komitearbeidet og i debatten blir vurdert av en jury, og den plukker ut fire skoler som skal representere Norge i internasjonale sesjoner. To skoler drar i år til Amsterdam i november og to skoler skal til München i april. Der møtes nærmere 300 ungdommer fra 30 land i Europa.

Hvem er vi på jakt etter?

Du er interessert i samfunnsfag, liker å jobbe hardt, synes engelsk er gøy og er ikke redd for å rekke hånda. Det spiller ingen rolle hvilke programfag du har.

Er du interessert i å vite mer, spør Lars-Erik Nyborg, eller se på hjemmesidene til EUP Norge og EYP internasjonalt.