Gode karakterer på KG

KG har gode resultater til eksamen og standpunkt. Det er også godt samsvar mellom dem. Det vil si at lærerne våre er gode til å vurdere elevene sine!

Gjennomsnitt av resultatene til eksamen og  standpunkt.

Gjennomsnitt av resultatene til eksamen og standpunkt.

Gode karakterer til eksamen kommer ikke av seg selv. Flinke lærere og engasjerte elever skaper et godt læringsmiljø. Dette er viktig for KG! Mange av elevene våre får gode karakterer i standpunkt, og de følger også opp til eksamen. Karaktersnittet på KG ligger godt over snittet både i Oslo og for hele landet!

Nederst i saken finner du både tall og tabeller som forteller om resultatene i 2011-2012

Aftenposten hevder at avstanden mellom karakterene til standpunkt og til eksamen er størst hos private skoler. Stemmer dette på KG?

Nei! Enkelt og greit. Standpunktkarakterene, som faglærerne setter, ligger høyere enn eksamenskarakterene hos oss også. Men avstanden mellom de to karakterene er lavere på KG enn gjennomsnittet både for Oslo og hele landet. Vi har et godt samsvar mellom standpunkt og eksamen!

I gjennomsnitt får elevene våre 0, 47 karakterpoeng bedre karakter i standpunkt enn på eksamen. Snittet for den offentlige skolen i Oslo er 0,59 og for hele landet er tallet 0,64.

Aftenposten skriver altså at privatskoler gir for gode karakterer mens de offentlige ligger nærmere resultatene elevene får til eksamen. Her på KG gjelder ikke dette. Vi har kortere avstand mellom standpunkt og eksamen enn snittet for den offentlige skolen!

Vi vil likevel også få sagt at standpunktkarakterene inneholder flere, og ofte andre vurderinger enn eksamenskarakterene. Derfor er det ikke rart at de ikke er helt like. Dessuten får vi ikke gjort noen sammenligning av forholdet mellom standpunkt og eksamen for hver enkelt elev ut fra tallmaterialet. Da får vi ikke hele bildet i statistikken vi setter opp. Det er det viktig å huske på, for Aftenposten også.

Vi har studert tallene som Aftenposten har brukt, du finner dem på Skoleporten hos Utdanningsdirektoratet. I beregningene våre har vi bare tatt med fag der vi har eksamensresultater for KG. Vi har sammenlignet oss med private og offentlige skoler i Oslo og i resten av landet. Nedover på siden her kan du finne grafene som illustrerer tallene vi har funnet.

 

Så mye bedre er standpunktkarakterene enn eksamensresultatet.

Så mye bedre er standpunktkarakterene enn eksamensresultatet.

 

 

KG-elevene hadde bedre resultater til eksamen enn gjennomsnittet i Oslo:

Eksamensresultater i Oslo

Eksamensresultater i Oslo

 

 

Standpunktresultatene i Oslo

Standpunktresultatene i Oslo

 

Her er tallene vi har brukt:

Tallmaterialet, hentet fra skoleporten.udir.no

Tallmaterialet, hentet fra skoleporten.udir.no