Fra KG til Bergen til Dublin!

I tre intense dager i Bergen jobbet tre KG-elever sammen med 100 andre elever fra hele Norge om å løse vanskelig politiske problemer for Europa. Liv, Johan og Sara var så flinke at de ble plukket ut til å representere Norge blant 250 elever fra hele Europa i Dublin!

Fra venstre: Sara Huseby (3D), Johan Martin Emberland Johnsen (3D) og Liv Marie Rønhovde (3F) var KGs delegasjon til EYP i år.

Fra venstre: Sara Huseby (3D), Johan Martin Emberland Johnsen (3D) og Liv Marie Rønhovde (3F) var KGs delegasjon til EYP i år.

 

I mars skal de tre Vg3-elevene til den internasjonale sesjonen i Det europeiske ungdomsparlamentet (EYP) som finner sted i Dublin og Belfast. Dit skal de fordi alle tre hadde forberedt seg grundig til den nasjonale sesjonen i Bergen, og under sesjonen jobbet de knallhardt for å få til et godt resultat i samarbeid med andre.

Liv og Sara la ned mye arbeid under nasjonalsesjonen i Bergen. Her forbereder de innlegg til debatten på avslutningsdagen.

Liv og Sara la ned mye arbeid under nasjonalsesjonen i Bergen. Her forbereder de innlegg til debatten på avslutningsdagen.

 

Sara skulle sammen med de andre elevene i komiteen sin finne ut hvordan Europa kan møte utfordringene fra utbryter- og separatistbevegelser i flere europeiske land. Johan jobbet med spørsmål som omhandlet viktigheten av lokalprodusert energi i det grønne skiftet Europa står ovenfor, og Livs tema handlet om miljøvennlig transport. Her kan du se flere bilder fra sesjonen.

Fra den store debatten som foregikk i det store auditoriet på Amalie Skram vgs i Bergen.

Fra den store debatten som foregikk i det store auditoriet på Amalie Skram vgs i Bergen.

 

Det var krevende tema og ikke så lett å bli enige innad i komiteene. Men den store testen kom den siste dagen da alle gruppene la fram resultatene sine i en debatt der spørsmålene og kommentarene haglet. Og alt foregikk på engelsk!

KG har lange tradisjoner i EYP, og foran årets KG-gjeng står tre tidligere KG-elever som har fortsatt som EYPere: Fra venstre Marianne Munz, Camilla Hatling og Nina Selmer.

KG har lange tradisjoner i EYP, og foran årets KG-gjeng står tre tidligere KG-elever som har fortsatt som EYPere: Fra venstre Marianne Munz, Camilla Hatling og Nina Selmer.

 

Vi er veldig stolte av innsatsen til de tre KG-elevene og gleder oss til å få rapport om opplevelsene på den irske øya i mars. Gratulerer Sara, Liv og Johan!