Europeisk ungdomsparlament

KG er kommet med på den nasjonale sesjonen til Europeisk ungdomsparlament til høsten, og i år er det Anja Elverum, Maria Kristine Göthner og Karin Kraglund fra 2B og Inger Brunvatne Thommessen fra 2E som skal representere skolen.

Sesjonen foregår på Lillehammer fra 17. til 19. september, og temaene våre elever skal arbeide med er kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene, klimaendringene, hvordan europeisk historie er fremstilt i de ulike lands historiebøker og valgordningene i EU – vil en direkte valgt president øke interesse for europeisk politikk generelt?

Som vi alle husker, gjorde KG det veldig bra i fjor, men også i år er det tatt ut et godt lag, så vi er ikke i tvil om at årets kandidater kan nå like langt. Vi ønsker lykke til, og så blir det mer informasjon utover høsten.