– Erna var veldig interessert!

Rom 301 var fullt av spente elever. Det er tross alt ikke hver dag Statsministeren kommer på besøk. Det ble en spennende time om mental helse, og til slutt fikk vi også vite hva Erna opprinnelig drømte om å bli!

– Hva er det som skaper mest stress for dere? Er det kroppsidealer, det perfekte liv eller hva sier dere? Spørsmålet kom fra Erna Solberg, og det var elevene i 3A som skulle svare. Planen var 45 minutter med diskusjon, spørsmål og svar, og i tillegg til Solberg og 3A var lederen for Stortingets helsekomité, Olaug Bollestad (KrF), og Helsesista med i samtaleringen.

3A fulgte godt med i samtalen med statsminister Erna Solberg, og mange ville svare på spørsmålene de fikk.

Det ble litt trangt om plassen på rom 301. Tretti elever, noen lærere, ass. rektor og rektor, journalister og fotografer og livvakter presset seg inn. Mireille og Andrine ønsket velkommen og innledet diskusjonen. Begge måtte innrømme at de hadde vært nervøse og spente, men de var godt fornøyd da det hele var over: – Det ble veldig bra. Begge politikerne var interesserte og stilte gode spørsmål, fortalte de da gjestene hadde reist videre.

Olaug Bollestad (KrF), Erna Solberg og Helsesista var interesserte deltakere i samtalen om mental helse for ungdom.

Temaet for besøket var mental helse og ungdom. Statsministeren viste at hun vet en del om hvordan det er å være ungdom, og Olaug Bollestad var opptatt av at det ikke finnes perfekte mennesker og at det må være greit å vise at en ikke får til alt. Flere av elevene i klassen var inne på det samme. Det er mange som føler press på karakterer, utseende og trening, men det er ikke mange som tør å vise at vi ikke får til alt, at vi er sårbare i møtet med hverandre. Flere tok også opp hvor viktig det er å ha god tilgang på fagpersoner i skolen som helsesøster og psykolog.

Etter samtalen ga Erna Solberg intervjuer mens Olaug Bollestad benyttet anledningen til å prate mer med elevene.

Tilbake til åpningsspørsmålet, hva skaper mest stress? Svaret pekte på flere faktorer: Kropp og utseende, idrett og jobb, men karakterjaget var det mange som trakk fram. I de neste årene skal alle videre på studier, og for mange er det utrolig viktig å få gode nok karakterer til å komme inn der de ønsker. Da kunne både Helsesista, Bollestad og Statsministeren komme med beroligende ord. Det kan ofte være tilfeldigheter som avgjør hva man blir, hvilket yrke man ender opp med.

Det var ingen i 3A som var i tvil: Dette var en av de mer spennende norsktimene de har hatt i år.

Olaug Bollestad hadde aldri vært opptatt av sår, skader eller sykdommer, men endte opp som akutt-sykepleier. Ernas drøm var opprinnelig ikke å bli politiker, hun hadde en annen drøm. Hun ønsket seg riktignok et yrke der hun fikk snakke og fortelle, men drømmeyrket var ikke politiker, det var historielærer! Hun var likevel rask til å understreke at det var helt greit å være statsminister også.

Så hastet Erna videre med journalister på slep. De ville ha kommentarer om Stortingspresidentens avgang, men måtte vente til pressekonferansen senere på dagen. Det er tydeligvis travle dager for en statsminister, men det var veldig hyggelig å få besøk. Velkommen tilbake!

Til slutt var det selvsagt klart for et gruppebilde.