Er du stressa?

Det er mange som opplever stress i hverdagen, også på KG. Hvordan takler vi stresset?

Skolen jobber med dette hele året, men elevrådet setter spesielt fokus på psykisk helse og stressmestring en gang i året. Da inviteres alle elevene i Vg2 til StressLess-dag. Fag og skolebøker får hvile denne dagen.

Lederen av elevrådsstyret, Eilif i 2E, ønsket velkommen til en spennende dag, og rektor pekte på at det ikke er noen grunn til at alle absolutt må være helt like. Vi er jo unike hver og en.

Elevrådet hadde invitert Livslyst og motivasjon SENTERET for å gi elevene forskjellige verktøy til å takle en travel hverdag med mye stress, og Per Anders Nordengen delte erfaringer om god psykisk hverdagshelse

Helsesøster Inger og skolepsykolog Magne Olav slapp også til. Det var i det hele tatt mange som bidro med interessante tanker, gode råd om muligheter for å takle motgang og stress i hverdagen.

Det musikale innslaget var det Emma og Amund Måge Areklett som sto for. De skapte stor stemning i gymsalen!