En uke utenom det vanlige

S-klassen i VG1 hadde nylig en uke utenom det vanlige, med «utenfor i Oslo» som tema. Hvem lever på siden av storsamfunnet i byen vår? Vi fikk en spennende uke!

Tekst: Amalie Elle, 1S

Gjennom uken deltok vi på spennende utflukter, og møtte mange forskjellige mennesker. Uken ble innledet med teaterstykket «Utafor» på Det Norske Teatret. Her lærte vi blant annet om radikalisering og jødehat. Forestillingen gjorde inntrykk på flere av elevene ettersom man fikk høre om enkeltpersoners møte med disse temaene. Det ble en bra innledning til den kommende uken!

«Speed-dating» med elever på skole for nyankomne asylsøkere på Kolbotn.

Deretter besøkte vi et norskkurs for nyankomne flyktninger på Kolbotn. Vi intervjuet og snakket med ungdommer på vår egen alder. Flere hadde flyktet fra krig og forfølgelse i hjemlandet, og historiene deres gjorde sterke inntrykk! De tok oss godt i mot og fortalte gjerne om utfordringene de møtte på da de kom til Norge. Både med tanke på møtet med den norske kulturen og utfordringene med å fullføre grunnskolen på norsk, på kort tid.

Simon, Sunniva og Sara sammen med to elever som skal ta norsk grunnskoleeksamen slik at de kan få begynne på videregående.

Etter besøket på norskkurset fulgte ekskursjon til Kirkens Bymisjon på Tøyen, samt foredrag av Prosenteret. Vi lærte om hvordan tigging og prostitusjon foregår i dagens samfunn, hvilke rettigheter disse gruppene har og hvilke tilbud som finnes for disse gruppene.

Leah og Tiril pakker mat til utdeling for fattige i Oslo hos Blåkors

Mina, Anne og Ingrid med elever som akkurat har fått oppholdstillatelse i Norge. Nå må de lære seg norsk og ta hele grunnskolen på bare noen få år.

I løpet av uken gjennomførte også alle elevene i 1s frivillig arbeid på forskjellige områder. Noen lekte med barn på Filoshuset på Sagene, og andre delte ut matposer på Evangeliesenteret og Blåkors sitt kontaktsenter. Vi fikk mulighet til å treffe hjemløse, rusmisbrukere og prostituerte. Det førte til mange gode samtaler med forskjellige mennesker.

Per smører mat til utdeling på Blåkors i Oslo

Prosjektuken var interessant, spennende og lærerik. Den var preget av mye praktisk arbeid. Vi som elever fikk ta del i problemstillingen «utenfor i Oslo» på en ny og «nærmere» måte. Vi fikk mange nye opplevelser og inntrykk vi tar med oss videre!

Juni, Anne og Aleksander på skolen for nyankomne asylsøkere på Kolbotn.