En smak av videregående

Hva skal jeg bli? Hvordan er det å gå på videregående? Hvilke fag skal jeg velge?

10E fikk en kjemitime med Leif Thore Jelmert. Han fortalte blant annet at kjemifaget handler mye om å observere.

10E fikk en kjemitime med Leif Thore Jelmert. Han fortalte blant annet at kjemifaget handler mye om å observere.

Det er mange spørsmål og valg for elevene i tiendeklasse. Til vinteren må de velge hva de vil gjøre framover. Blir det studiespesialisering? Yrkesfag? Idrettsfag? Det er mye å velge mellom! For å sette elevene bedre i stand til å ta gode valg, får ungdomsskoleelevene tilbud om å besøke videregående skoler – hospitere i et annet skoleslag for å få en smakebit av hva det dreier seg om.

Denne uka har våre egne tiendeklassinger hospitert på videregående hos oss for å få et inntrykk av hva studiespesialisering kan tilby. Tidligere har andre programområder og skoler stått på menyen. Elevene har fått informasjon om forskjellige fag og fått smakebiter av hva som venter dem på videregående med studiespesialisering.

1. mars er fristen for å velge skole til neste år. Da håper vi elevene vet hva de vil!