Dette er KGs elevaksjon 2013!

Det har vært aksjonsløp og fotballkamp, bolledager og kick-off, og nå nærmer det seg aksjonsdagen. Hva samler vi inn penger til?

Under bildene fra fotballkampen kan du lese hva som står på kgselevaksjon.no:

I år samler KGs elevaksjon inn til Martin Luther College (MLC) – en videregående skole vi tidligere har vært med på å bygge i Dhaka i Bangladesh sammen med Normisjon. I Bangladesh får de aller fleste noen års skolegang, men mange faller av nokså fort på grunn av dårlig råd eller lang skolevei. Dette gjelder spesielt jenter – som nedprioriteres i fattige søskenflokker – og minoriteter – som ikke tas like godt vare på av staten. Videregående er en av barrierene de fleste ikke kommer seg over, og derfor hjelper MLC vanskeligstilte elever med både stipender og muligheter for å bo på internat i skolens umiddelbare nærhet. Spesielt settes det fokus på å ta inn mange jenter, og andre som ellers ville manglet muligheten til videregående opplæring.

Elevtallet ved skolen er stadig stigende, og dette skoleåret er det 188 elever. Vi trenger derfor å utvide, blant annet med en såkalt “science”-linje, for å kunne gi enda flere en lysere fremtid og muligheter for å løfte seg selv og andre ut av fattigdom. I tillegg planlegger vi å kjøpe en egen tomt i Dhaka til skolen, som til nå har leid et område. I Bangladesh er det svært høye tomtepriser grunnet landets enorme befolkningstetthet, og et selveid areal vil defor være en god investering skolen kan spare store utgifter på fremover.

Elevaksjonen er som alltid fullstendig basert på frivillighet, og står og faller med KG-elevenes engasjement og pågangsmot under innsamlingsperioden. Da skolen vår heldigvis innehar noe sånt som Norges beste og mest innsatsvillige elevgjeng er vi sikre på at det ikke vil mangle noe på dette punktet, og ser frem til enda en strålende, meningsfull og verdensforandrende – for ikke å si hverdagsforandrende – aksjon høsten 2013.

Bli med og forandre for andre.