Debatt og valg

Nye gymsal var stappfull av elever fra videregående skole da elevrådet inviterte til skoledebatt mandag 7. september. Temaer som miljø, skole, valgfrihet, skatt og utenrikspolitikk sto på dagsorden. Og resultatet av det påfølgende skolevalget? Det kan du lese om her.

For en lærer som har vært til stede på utallige skoledebatter opp gjennom årene, var forventningene til en saklig debatt ikke altfor høye. Men denne debatten var slett ikke verst. Flere debattanter hadde tatt til seg at det kan være like lurt å profilere sitt eget parti framfor å rakke ned på andre. Til og med ros til andre partier ble utdelt opptil flere ganger. Temperaturen og stemmeleiet i skoledebatter er jo vanligvis høyt. Det var det også her. Likevel satt nok mange igjen med et inntrykk av en brukbar debatt.

Særlig ytterpartiene fikk kjørt seg litt. SV har et landsmøtevedtak på at skoler som KG skal nedlegges, men dette vedtaket ble senere overprøvet av partiets eget landstyre. SVs representant syntes sikkert derfor at kritikken mot partiet på dette punktet var unødvendig. Fremskrittspartiet fikk kritikk blant annet for manglende miljøengasjement og vingling i mange saker.

Elevrådsleder Jenny og ordstyrer Anders henholdsvis innledet til og ledet debatten fortreffelig. De måtte også tåle en støyt rett i forkant av debatten da en representant for NKP insisterte på å delta selv om partiet ikke hadde meldt seg på. Debatten var jo planlagt med et visst antall partier! Dette minner oss, både elever og lærere, om at formaliteter og frister ikke bare er regelrytteri, men av og til nødvendig for å ha gode rammer rundt det de fleste av oss ønsker: Fritt ord og demokrati.

Og resultatet av det påfølgende skolevalget ble (oppgitt i prosent av stemmene):
Kristelig Folkeparti: 31,7 %
Høyre: 30,9 %
Venstre: 10,3 %
Fremskrittspartiet: 10,3 %
Arbeiderpartiet: 4,0 %
Senterpartiet: 3,8 %
Miljøpartiet De Grønne: 3,3 %
Andre: 5,7 %