Battle of the Books

Battle of the Books, slaget om bøkene, har blitt en årlig tradisjon i 8. klasse. Hvilken person har lest flest engelske bøker? Og hvilken klasse har lest mest? Tirsdag før sommerferien, midt i skolegården, ble resultatene fra årets konkurranse offentliggjort. Trykk deg videre, og finn ut hvem som vant.

Engelskseksjonen på skolen arrangerer hvert år «Battle of the Books». Hensikten er å stimulere 8. klassingene til å lese flere bøker på engelsk. Battle og the Books» er en lesekonkurranse der antall sider i engelske bøker og leseforståelse står i sentrum. For å kontrollere at oppgitte bøker faktisk er lest, får elevene kontrollspørsmål. Sammen danner dette et grunnlag for poenggivningen som avgjør hvem som vinner.

And the winners are:
8 A: Kari
8 B: Marcus
8 C: Iselin
8 D: Torstein
8 E: Marius

Beste leser totalt ble Iselin, 8 C. Hun hadde lest alle bøkene, det vil si 2482 sider. Imponerende! Beste klasse, klassen med flest sider totalt, ble 8 C. Og etterpå ventet både premiepenger og diplomer. Gratulerer til alle vinnerne!