5. september, 2013

Sprang for andre

Storefri. Torsdag. Svett stemning allereie før start. Speakeren er på plass. Spraking i mikrofonen. 10-9-8-7… nedteljinga er starta! 3-2-1, der …

29. august, 2013

1000 feira KG 100 år

Sol, storefri, grillings, god stemning, Sivert Berge med band, aksjonssang, is… Sånn er det å feira KG 100 år! Torsdag …