Årets prosjekt: Laos

Rett før skolestart var fire elever og to lærere i Laos for å bli kjent med prosjektene vi skal støtte i årets Elevaksjon. Vi har hentet litt fra hjemmesiden til aksjonen:

– Til tross for at vi i Norge anser rent vann og utdanning som en selvfølge, er det i store deler av verden, inkludert Laos, stor mangel på nettopp dette. Det vi også har lett for å glemme, er hvor viktige disse ressursene er. For eksempel kan utdanning, i tillegg til å åpne for nye muligheter, gi veier ut av fattigdom, menneskehandel og prostitusjon, hindre diskriminering av kvinner, samt øke enkeltfamiliers inntekter. Rent vann på sin side, kan bidra til å hindre vannbårne sykdommer, sykdommer som uten behandling tar mange liv.

Sånn, nå vet vi hva vi skal jobbe for. Dette er viktig for mange mennesker!