Årets innsamlingsaksjon: Savecred Bangladesh

Det handler om å forandre liv!

KG har lang tradisjon i å støtte misjon og humanitære prosjekter til skolens eierorganisasjoner. De aller første innsamlingsaksjonene, til inntekt for Norges Røde Kors, fant faktisk sted allerede tidlig på 60-tallet. I år og neste år er det Normisjon vi skal samarbeide med. Hver vår velger skolen en aksjonskomité, bestående av 10-20 elever, og disse elevene og skoleledelsen velger prosjektet som skal få støtte. I år falt valget på Savecred Bangladesh.

Savecred Bangladesh
Savecred er en mikrokreditt-institusjon – som det så fint heter, dvs. en slags bank der fattige kan få små lån som de betaler tilbake i løpet av et år. Med et lite lån kan man f. eks. kjøpe en geitekylling eller en kalv som vokser – og som deretter kan selges for 3 ganger kjøpesummen. Da har lånetageren tjent penger og kan låne mer penger og investere i noe større. Dette er et spennende prosjekt fordi det gir mennesker muligheter de ellers aldri ville fått, til å forandre sitt eget liv!

I august var tre elever og to lærere i Bangladesh for å se på prosjektet og bli bedre kjent med landet. Bangladesh er et av verdens tettest befolket land – 147 million i et område 1/3 så stor som Norge. 86 % av disse lever for under 2$ per dag! Bangladesh er dermed et av verdens fattigste land.

Den store aksjonsdagen
I vår og i hele høst har aksjonskomiteen jobbet for prosjektet. ”Bolledager” med ”sing star” og ”speed-dating”, 8. klassefest, kjendisfotballkamp og aksjonsløpet er med på å gjøre misjonsaksjonen til noe morsomt og engasjerende for hele skolesamfunnet. Og alt leder frem til 14. september, selve innsamlingsdagen, da elevene går rundt med sine innsamlingsbøsser. Om kvelden 21. september er det stor fest i Storsalen med sang, appell, premier for de beste innsamlerne, og til slutt blir innsamlingsbeløpet ”avslørt”.

FNs tusenårsmål
Den årlige innsamlingsaksjonen er med på å gjøre KG til en annerledes skole. Håpet er at aksjonen vil skape bevisste og engasjerte elever som er opptatt av andre. Det handler om å forandre liv, både andres og eget.

Den 14. har du mulighet til å gjøre noe konkret med et av FNs tusenårsmål, nemlig å halvere jordas fattigdom. Bangladesh trenger vår støtte. Savecred Bangladesh er et spennende prosjekt. La oss sammen gjøre årets aksjon til en av de aller beste! La deg engasjere!

Mer informasjon om Savecred Bangladesh finner du hos normisjon

Publisert første gang: 08.09.2006 av Kristin og Olav Erik Måge Areklett