Alt stemte ved skolevalget!

449 stemmer, 16 funksjonærer og mange ungdomspolitikere. Engasjementet var stort, for det var mange stemmer å hente blant videregåendeelevene på valgtorget i gymsalen tirsdag. Etter diskusjoner på valgtorget, skulle nemlig elevene avgi stemme ved skolevalget. Alt stemte, og her er en liten rapport.

Elevene kom i puljer ned i gymsalen. Der sto politikere fra de åtte største partiene klare til å overbevise skolevelgerne om at deres parti har de beste løsningene. Alle partiene hadde hver sin stand hvor det var mye stæsj å dele ut. Etter hvert fikk flere av elevene problemer med å snakke fordi munnen var full med drops, sjokolade eller epler, og om du trengte en ny linjal eller kulepenn, var dette stedet.

Vanligvis er skolevalgene preget av en paneldebatt med høy temperatur, men partiene ble etter 22.juli enige om å satse på valgtorg i år. Mange var fornøyde med denne valgkampformen. For oss som gikk rundt og observerte det hele, var det tydelig at diskusjonene gikk tett, og det var mange som fikk stilt spørsmål om saker de lurte på.

Da elevene hadde gjort seg opp en mening om hva de skulle stemme, gikk de ut til gangen utenfor musikkrommet. Der ble de registrert før de gikk inn i stemmelokalet. Elevene i politikk og menneskerettigheter – gruppa registrerte og administrerte stemmelokalet på en imponerende måte. Alt gikk knirkefritt, og ordningen med ett stemmelokale med stemmeavlukker og skikkelig valgurne ble en stor suksess!

Til slutt gjensto bare opptellingen av stemmene og registrering av resultatet på den nasjonale skolevalg-databasen. Her på KG fikk Høyre 46,1%, Krf 18,7%, Venstre 14,3%, Arbeiderpartiet 6,7%, Frp 4,9%, SV 2,2%, Pensjonistpartiet 0,9%, Senterpartiet 0,6%, Miljøpartiet de grønne 0,4% og Kystpartiet 0,2%. 3,8% stemte blankt. Mest gledelig av alt var kanskje valgdeltakelsen. Den var på over 92%!

Takk til alle som var med på å gjennomføre et veldig godt skolevalg!