Tilbud til søkere på VG1 ble sendt ut i dag (3.juli)

Det blir ikke informert om plassering på ventelisten.

 

Skolen stenger for øvrig helt fra 8. juli, og holder stengt til 5. august.