Nå gjennomfører vi Elevundersøkelsen.

Alle trinn bortsett fra Vg2 er med. Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Deler av resultatene publiseres på  skoleporten.udir.no.