Aksjonen er i gang!

Vi har løpt og hørt på foredrag, vi har sunget med på SingStar og kjøpt pølser. Nå er vi endelig klare for innsamlingen. Vi vil sørge for en forandring for livet! Hvis du lurer på hva pengene går til, kan du lese mer om det i denne artikkelen.

Målet for KGs årlige innsamling er todelt i år. Vi skal samle inn penger til et mikrokredittfond som blir drevet av Normisjon i Bangladesh og et skoleprosjekt i det samme landet. Mikrokredittfondet, Savecred, låner ut penger til de mest fattige i Bangladesh for å kunne gi dem en mulighet til å øke levestandarden for seg selv og familien. Lånene blir blant annet gitt for å kjøpe inn en geit, gris eller høner for å kunne selge videre med gevinst.

Skoleprosjektet blir drevet av den lutherske kirken i Bangladesh i samarbeid med Normisjon. De driver 32 skoler og gir tilbud om stipender og internater. Du kan lese mer om prosjektene på KG-aksjonens hjemmeside her.

Vi håper elever og foreldre gjør det de kan for å samle inn så mye som mulig. I fjor klarte vi 930 000 kroner. Slår vi rekorden i år. Lykke til, skap en forandring for livet!