3B på tur langs Akerselva

«Det er aa gaa fra kammerset til spinderiet og fra spinderiet til kammerset det, det! Længer kommer vi ikke i detta livet. Og Nordre Gravlund ligger straks ovenfor, så vi trænger ikke dra så langt naar vi har sliti fra os her paa jorda, heller!»

Klasse 3B, historielærer Stian Stabrun Smith og fabrikkjentene på Beierbrua.

Klasse 3B og fabrikkjentene på Beierbrua.

Slik beskriver Oskar Braaten forholdene på fabrikkene langs Akerselva. Klasse 3B brukte en trippeltime i historie til å gjøre en vandring i Oskar Braatens fotspor. Med leksjoner om den industrielle revolusjon, liberalisme, sosialisme og arbeiderforeninger friskt i minne var formålet å oppsøke hverdagen til fabrikkjentene, få en forståelse av Akerselvas plass i norsk historie og å sette det hele inn i større sammenheng.

Utgangspunktet for turen var «Beierbrua», den eldste av Akerselvas 23 broer. Her hastet fabrikkjentene fra de små leilighetene sine på østkanten, til 12 timers skift på Graahs Spinderi eller Hjula Væveri.  Vi gikk forbi Oskar Braatens hus i Holsts gate og videre til «Afrika», arbeiderklassens møtested i de sene timer. En scene fra skuespillet «Ungen» utspiller seg her, og det hele ble gjenfortalt på bred østkantdialekt av noen av elevene.

Siste del av turen var i regi av Arbeidermuseet. Vi fikk en flott omvisning, blant annet i «Brenna», arbeiderboligen for fabrikkjentene på «Graahs».  Selve museet var også meget informativt og interessant.

 

Tekst og foto: Stian Stabrun Smith