1C på Minitinget

Bør Stortinget gå inn for regjeringspartiets forslag om at alle nordmenn skal få innplantert en biochipsbrikke for at man lettere og på et tidligere tidspunkt skal kunne oppdage og diagnostisere sykdommer?

Er denne saken så viktig at regjeringen bør stille kabinettspørsmål og på denne måten tvinge Stortinget til å vedta den? Hva med spørsmålet om å innføre obligatorisk samfunnstjeneste for alle 18-åringer? Militærtjeneste for de som ønsker det, helse- eller omsorgsoppgaver for de øvrige? Slik avhjelper vi helsevesenet i møtet med den kommende eldrebølgen? Bør bøndene pålegges å gjerde inn sauene sine i områder der det er ulv? Er det en god idé å opprette soner for innvandrere etter etnisk bakgrunn i de største byene?

Disse sakene kommer sannsynligvis ikke opp i Stortinget, men i ministortinget som ligger i kjelleren i Prinsens gate 26 får elevene i oppgave å arbeide med disse sakene. Elevene deles inn i fire partier, Folkepartiet, Tradisjonspartiet, Uavhengighetspartiet og Økopartiet. Deretter får de utdelt saksdokumenter, de blir tilvist partigrupperom hvor de forbereder sakene, de deles i komitéer hvor de presenterer sitt partis syn på sakene før sakene til slutt behandles i plenum i Stortinget. I mellomtiden er det debatt i fjernsyn, det er forfriskninger i stortingskaféen, det er møte med presse og lobbyister i Vandrehallen, og det er spørsmål fra velgere og andre interesserte. For å illustrere hvor engasjerende og dagsaktuelle sakene er, fortalte omviseren at de tidligere hadde hatt et forslag om å innføre elevlønn slik at elevene selv kunne dekke skolebøker og PC-er. Den saken er nå erstattet av spørsmålet om samfunnstjeneste.

Klasse 1C hadde en svært innholdsrik og interessant formiddag i Minitinget. Det ble i praksis anskueliggjort hvordan Stortinget arbeider, det ble også demonstrert maktbalansen mellom Storting og regjering, og elevene fikk dermed oppleve i virkeligheten et vaskeekte kabinettspørsmål. Og det viktigste av alt – alle kommer til å bruke stemmeretten den dagen det blir aktuelt!