Énmillionåttehundreogfemtiseks tusennihundreogsekstifire kroner!

Astrid Rø, leder for Aksjonskomiteen, overleverer sjekken til NLM

Astrid Rø, leder for Aksjonskomiteen, overleverer sjekken til NLM

Etter en intens måned med med bolledager, klassefester og aksjonsløp, ble KGs elevaksjon toppet med Aksjonsdagen 15.september. en uke senere var Storsalen i Staffeldst gate fylt til randen av spente elever, lærere og foreldre. Hva hadde vi klart å samle inn?

Vi satte rett og slett ny rekord: Énmillionåttehundreogfemtisekstusennihundreogsekstifire kroner! Hvem kunne drømme om et slikt resultat? 1 856 964 kroner er KGs nye innsamlingsrekord. Nå er vi virkelig med på å forandre liv, redde liv. Vi har vist at vår verden er vårt ansvar.

Aksjonsfinalen i Storsalen var en kjempefest for å markere at  aksjonen var over og feire det fantastiske resultatet. Men det høyeste brølet kom utvilsomt da det ble klart at resultatet var på over 1,8 millioner kroner.

Vi ønsker å takke alle som har vært med på å gjøre dette mulig. Elever, lærere, foreldre og venner av skolen har alle tatt ansvar, og innsatsen har vært enorm. Til slutt en fortjent takk til alle som har gitt tid og penger til aksjonen vår. Tusen takk for gaven. Vi vet at dette vil redde og forandre mange liv i Etiopia. Tusen takk!

Foto: Hans-Jørgen Hagen    Tekst: Lars-Erik Nyborg

Berit, Andreas, Astrid og Knut var i Etiopia i sommer og har fortalt om opplevelsene til hele skolen.

Berit, Andreas, Astrid og Knut var i Etiopia i sommer og har fortalt om opplevelsene til hele skolen.Tekst: Lars-Erik Nyborg

Komiteen og crewet som tok ansvar for aksjonen fikk en velfortjent takk.

Komiteen og crewet som tok ansvar for aksjonen fikk en velfortjent takk.