En reise ut i Europa

24 elever og to lærere med rettslære og samfunnsøkonomi som studieretningsfag ved KG møtte hverandre til stevne på Gardermoen en søndags formiddag i slutten av september med kurs for Brussel og Haag. Antallet elever hadde fordoblet seg siden vi reiste på en tilsvarende tur høsten-06. Vi vil derfor benytte anledningen til å takke tidligere KG-elever for å være gode ambassadører for vårt opplegg til studietur.

På denne turen startet vi opp med besøk ved NATO sitt hovedkvarter. Etter en busstur organisert av NATO, strenge sikkerhetskontroller ved inngangen, fotoforbud innenfor sikkerhetsgjerdene osv., så kom vi endelig frem til møterommet der vi ble mottatt av en engasjert amerikaner, Mr. James Snyder, som hadde Nordområdene som ansvarsområde. Vi ble alle positivt overrasket over hans ukonvensjonelle stil og åpne vilje til å berøre en rekke vanskelige temaområder innenfor NATO sin interessesfære. Formiddagsmøtet ble avsluttet med en norsk representant fra den stedlige delegasjonen til NATO, Mr. Espen Larsen, som med sin diplomatiske bakgrunn ga oss en god innsikt i arbeidsformen innenfor NATO der mennesker fra ulike nasjoner skal samarbeide om vanskelige sikkerhetspolitiske spørsmål.

Deretter ble vi transportert videre i NATO-bussen til NRK sin utenrikskorrespondent, Jarle Roheim Håkonsen, som vi titt og ofte kan både se og høre i de daglige nyhetene på vår rikskanal. Vi startet opp møtet med han på en typisk belgisk restaurant der vi bl.a. kunne bestille norsk laks av beste kvalitet. NRK deler kontorer med en rekke forskjellige TV-kanaler der vi alle fikk plass i et opptaksstudio. Jarle innledet om sitt virke som utenrikskorrespondent og elevene fulgte opp med en rekke spørsmål som ble elegant håndtert av en dreven journalist.

På tirsdagen skulle vi delta på hele fire presentasjoner. Det hele ble innledet med en orientering fra Frode Fjeldavli, informasjonsmedarbeider som representerte den Norske Delegasjonen til EU. Han ga oss en bred innføring i EU-system både av politisk og administrativ karakter. Deretter holdt vår Norske Ambassadør til Belgia, Jostein Bernhardsen, et interessant foredrag om de bilaterale relasjonene mellom Belgia og Norge. Han berørte også den spesielle politiske situasjonen der Belgia etter valget ikke hadde kommet frem til enighet om en ny regjering.

Ettermiddagsprogrammet besto av et besøk ved NHO sitt hovedkvarter der vi ble mottatt av Lars Morten Årtun, som informasjonsmedarbeider for arbeidsgiverorganisasjonen og Bjørn H. Trettevoll, Senior Vice President EU Affairs, fra Norsk Hydro sitt Brussel-kontor. Begge interessante personer med bred kunnskap om utvikling i Europa både innen arbeidsmarkeds- og energisektoren.

Den siste dagen i Brussel ble viet til besøk ved EU-kommisjonen og EFTA-sekretariatet. Representanten fra Kommisjonen som hadde arbeidet mye med miljøspørsmål, kom opprinnelig fra Italia, men hadde bodd en del år i Danmark, og snakket dansk flytende. På en eminent måte ga han oss et innblikk både i den formelle oppbyggingen av EU-systemet og det daglige arbeidet på lavere nivåer i systemet. Ved EFTA-sekretariatet ble vi møtt av Pål A. Hvistendahl, ansvarlig for informasjon og kommunikasjon, som orienterte om EØS-avtalen og de ulike samarbeidsorganene med EU-systemet.

Etter hektiske dager i EU-hovedstaden gikk ferden med tog til Haag der vi besøkte både Krigsforbryterdomstolen og Den Internasjonale domstolen. Det er med spesielle følelser en sitter der og ser på tidligere statsråder, generaler og andre topper innen Slobodan Milošević sitt nasjonalistiske regime som førte til så mye lidelse på Balkan mot slutten av nitti-tallet og som i dag sitter tiltalt for folkemord, etnisk rensning og massevoldtekter. Ved Den Internasjonale domstolen er dagsordenen en helt annen. Her skal FN-oppnevnte dommere (vi husker vel Jens Evensen som virket her fra 1984 til 1994) bidra til fredelig forhold mellom stater som av ulike årsaker legger frem for domstolen uenigheter om grensedragninger, forvaltning av ressurser etc.

I forbindelse med en slik tur er det mye som skal forberedes med mailer og telefoner der avtaler inngås, en gjennomføringsfase der det meste bør stemme hva gjelder tider og steder og en tid for oppsummering og refleksjon. En av de mange hyggelige oppdragene ifm. turen var å kjøpe ”sucre roux graeffe” til Ingrid i 3C. Dette skal være en belgisk delikatesse som benyttes bl.a. til pannekaker.

Vi vil takke dere alle som deltok på turen for uforglemmelige øyeblikk av både faglig og sosial karakter.

Med juridisk og samfunnsøkonomisk hilsen

Tor Magnar Bjøru og Lars Olav Sørensen